Javascript Menu by Deluxe-Menu.com

Citeste revista surorilor
de la FRBCA


Click the image to download

Follow us on Vimeo       
Sunday School
Sunday school Lessons 2017-2018
September 2017 - November 2017

Covenant with God
Legământul cu Dumnezeu

Conceptul unei divinităţi care face legământ cu oamenii era complet necunoscut religiilor păgâne din Orientul Apropiat al antichităţii. Natura impersonală a zeilor lor fictivi e în contrast cu natura personală a adevăratului Dumnezeu, Cel care declară: "Te iubesc cu o iubire veşnică" (Ieremia 31 3). El îşi demonstreză dragostea Sa prin legămintele pe care le face cu omenirea.

Semne de la Dumnezeu

O caracteristică a legământelor Domnului este multitudinea semnelor care însoţesc legămintele. Astfel de semne sau simboluri servesc ca aducere aminte, uneori prin imagini. În acest scop ele ţin poporul în cunoştinţă despre privilegiile dar şi responsabilitaţile lor referitoare la acel legământ.

Slujitorii lui Dumnezeu

A doua secţiune a trimestrului relevă parteneriatul lui Dumnezeu cu cel care-l ascultă. În acestă categorie sunt Avraam (Lecţia 5), Moise (Lecţia 6 şi 7) şi David (Lecţia 8). Ei toţi sunt personaje cheie în istoria lui Israel, istorie ce cuprinde întoarcerea lor din robie pe care numai Dumnezeu singur a putut-o orchestra. Lecţia 9).

Fiul lui Dumnezeu

A treia secţiune atinge unele calităţi distinctive ale noului legământ cu Isus. Profetul Ieremia (Lecţia 11) a avut viziunea unui astfel de legământ când a văzut în viitor că planul lui Dumnezeu era să nu-şi mai aducă aminte de păcatele lor (Ieremia 31 34). Evrei 12 ne arată cum că Isus e mijlocitorul noului legământ Lecţia 12). Şi se potriveşte faptul că aceeaşi lecţie e urmată de instrucţiuni cum să luăm Cina Domnului. Isus Cristos a introdus această ilustraţie spre a ne reaminti de bazele noului legământ de care noi beneficiem acum.

 Quarter at a glance

Unit 1: Signs of God's Covenants
           Semnele legămintelor lui Dumnezeu

September 03

Genesis 8:20-22;9:8-17
Geneza 8:20-22;9:8-17
September 10 Circumcision
Tăierea împrejur
Genesis 17:1-14
Geneza 17:1-14
September 17 Sabbath Observance
Sărbătoarea sabatului
Exodus 31:12-18
Exodul 31:12-18
September 24 Spirit-Filled Heart
O inimă plină de Duh
Ezekiel 36:22-32
Ezechiel 36:22-32
Unit 2: Called into Covenant with God
            Chemat în legământ cu Dumnezeu
October 01 God's Covenant with Abraham
Legământul lui Dumnezeu cu Avraam
Genesis 15:1-6,17-21
Geneza 15:1-6,17-21
October 08 God's Covenant with Israel
Legământul lui Dumnezeu cu Israel
Exodus 19:16-25
Exodul 19:16-25
October 15 Obeying God's Law
Împlinind legea lui Dumnezeu
Exodus 20:18-26
Exodul 20:18-26
October 22
God's Covenant with David
Legământul lui Dumnezeu cu David
2 Samuel 7:1-6,8-10,12-16
2 Samuel 7:1-6,8-10,12-16

October 29

God's Covenant with the Returned Exiles
Legământul lui Dumnezeu cu cei întorşi din robie
Nehemiah 9:32-38;10:28,29
Neemia 9:32-38;10:28,29
Unit 3: An everlasting Covenant
            Un legământ veşnic
November 05 Faithful God, Unfaithful People
Un Dumnezeu credincios legământului, oameni care încalca legământul
Numbers25:10-13;1 Samuel 2:30-36
Numeri 25:10-13;1 Samuel 2:30-36
November 12 Promise of a New Covenant
Promisiunea unui nou legământ
Jeremiah 31:27-34
Ieremia 31:27-34
November 19 Mediator of the New Covenant
Mijlocitorul Noului Legământ
Hebrews 12:14,15,18-29
Evrei 12:14,15,18-29
November 26 Remembering the Covenant
Aducerea aminte a legământului (Cina Domnului)
1 Corinthians 11:23-34
1 Corinteni 11:23-34
© 2009 FIRST ROMANIAN BAPTIST CHURCH of ATLANTA ®. All rights reserved.
Javascript Menu by Deluxe-Menu.com