Javascript Menu by Deluxe-Menu.com

Citeste revista surorilor
de la FRBCA


Click the image to download

Follow us on Vimeo       
In Memoriam

In Memoriam

Viorel Captiu

25 Decembrie 1937-10 Mai 2017

First Romanian Baptist Church of Atlanta anunţă cu durere plecarea în veşnicie a fratelui Viorel Captiu. La o virsta frumoasa de peste 79 de ani, si-a sfirsit alergarea pe acest pământ astazi, 10 Mai 2017 si a intrat in cetatea eternă. Ne rugăm ca Dumnezeu, Mângăietorul să atingă inimile celor îndureraţi din familie.
"Stim, în adevar, ca, daca se desface casa pamînteasca a cortului nostru trupesc, avem o cladire în cer dela Dumnezeu, o casa, care nu este facuta de mîna ci este vecinica.." 2Corinteni 5:1


Programul serviciilor de priveghi si inmormintare este urmatorul:
The schedule for the viewing and funeral services is as follows:

  • Vineri 12 Mai 2017 ora 07:30PM ET Serviciu special de priveghi
  • Friday, May 12th 2017 at 7:30PM ET viewing. Doors open at 7:00PM
  • Simbata 13 Mai 2017 Serviciu de inmormintare la ora 2:00PM ET
  • Saturday, May 13th 2017 Funeral service at 2:00PM ET.
Ambele servicii vor fi transmise Live in acest website.Dati un Click aici pentru a accesa transmisia.

Atit serviciul de priveghi cit si cel de inmormintare vor avea loc la Hamilton Mill Memorial Chapel.
Pentru directii folositi acest link.
For directions use this link.

Programele de priveghi şi înmormântare vor fi postate aici.

Programul de priveghi 12 Mai 2017Programul de inmormintare 13 Mai 2017


Viorel Captiu-Necrolog

 Viorel Captiu, fiul lui Ioan şi Sofia Captiu, s-a născut la 25 decembrie 1937, în localitatea Neagra, judeţul Alba, fiind cel mai mic dintre şase fraţi. A făcut şcoala primară în localitatea natală, liceul în Alba Iulia, urmată de şcoala tehnică hidrologică din Bucureşti. I-a plăcut să-şi facă datoria şi să-şi împlinească cu credincioşie responsabilităţile de serviciu. A lucrat 36 de ani la staţia hidrologică din Ploieşti.

 În 1964 s-a căsătorit cu Dina Munteanu şi au avut o fiică, Cristina Mădălina. În 1989 a sosit în Statele Unite, în oraşul Troy, MI. Aici s-a pocăit şi-a fost botezat de fratele Beni Cocar. După numai şase luni s-a stabilit în Atlanta devenind membru al Bisericii Baptiste Române din Atlanta. I-a plăcut să citească cuvântul lui Dumnezeu, şi-a dorit să îl cunoască mai îndeaproape pe Cel ce s-a jertfit şi i-a dăruit viaţa veşnică.

  Fratele Viorel Captiu lasă în urma lui pe soţia Dina, pe fiica Mădălina cu soţul Corneliu şi cei doi nepoţi Abigail şi Andrew.

  Mulţumim lui Dumnezeu pentru dragostea şi harul Lui nespus de mare în care L-a inclus şi pe Viorel!

   "Stim, în adevăr, că, dacă se desface casa pământească a cortului nostru trupesc, avem o clădire în cer de la Dumnezeu, o casă care nu este făcută de mână, ci este veşnică." 2 Corinteni 5:1

Viorel Captiu -Obituary

 Viorel Captiu, son of John and Sofia Captiu, was born on December 25th, 1937, in Neagra, Alba County, being the smallest of six siblings. He finished his primary education in his native town, high school in Alba Iulia, and hydrological technical school in Bucharest. He was a faithful employee, and took joy in completing his job responsibilities to the best of his ability. He worked for 36 years at the Ploiesti Hydrological Station.

 In 1964 he married Dina Munteanu and had a daughter, Cristina Madalina. In 1989 he arrived in the United States in Troy, Michigan. Here he repented and was baptized by brother Beni Cocar. After only six months he settled in Atlanta, becoming a member of the Romanian Baptist Church in Atlanta. He liked to read the word of God, and wanted to know more closely the one who sacrificed and gave him eternal life.

 Brother Viorel Captiu leaves behind his wife Dina, daughter Madalina with husband Corneliu and two grandchildren Abigail and Andrew.

  We thank God for His exceedingly great love and grace in which He also included Viorel!

  "For we know that if the earthly tent we live in is destroyed, we have a building from God, an eternal house in heaven, not built by human hands". 2 Corinthians 5:1

© 2009 FIRST ROMANIAN BAPTIST CHURCH of ATLANTA ®. All rights reserved.
Javascript Menu by Deluxe-Menu.com